Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia WBiHZ

Obszary działania

Obszary działania systemu zatwierdzone Uchwałą Nr 59 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniana Jakości Kształcenia (Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2013 r.)

  1. Monitorowanie realizacji standardów kształcenia
  2. Ocena i analiza procesu nauczania
  3. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych
  4. Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom
  5. Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia
  6. Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich
  7. Analiza opinii studentów i absolwentów Uczelni o jakości kształcenia oraz opinii pracodawców o absolwentach