Konferencja naukowo-szkoleniowa "Szanse i zagrożenia w hodowli bydła mlecznego - rozród w stadzie"

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Szanse i zagrożenia w hodowli bydła mlecznego - rozród w stadzie"

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej

"Szanse i zagrożenia w hodowli bydła mlecznego - rozród w stadzie", która odbędzie się w Szczecinie w dniu  23 marca 2018 r.

w  godzinach 9:00 - 14:30 w budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

ul. K. Janickiego 32

Opłata wpisowa wynosi 50 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz poczęstunek w przerwie obrad.
Za hodowców bydła mlecznego opłatę uiszczają organizacje branżowe.


Problematyka konferencji:

Problemy zdrowotne, rozród, żywienie, nowe technologie u chowie i hodowli bydła.  Wykorzystywanie odkryć z zakresu biologii molekularnej w praktyce, genomika, proteomika.

 

Więcej informacji: