Publikacja Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2018 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)

  1. Tomza-Marciniak A., Stępkowska P., Kuba J., Pilarczyk B. (2018): Effect of bisphenol A on reproductive processes: A review of in vitro, in vivo and epidemiological studies.  J. Appl. Toxicol. 2018; 38: 51–80