Dr inż. Lesław Kubasiewicz

St. wykładowca, 1/3 etatu

 

Pracownia Anatomii Zwierząt

 
Tel: 91-449-6761

 

E-mail: leslaw.kubasiewicz@zut.edu.pl

starszy wykładowca, 1/4 etatu