Mgr inż. Maja Cierniak

Tematyka badawcza:

Charakterystyka morfometryczna psa domowego (Canis familliaris).

 

Przebieg pracy naukowej:

- Mgr inż. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Kierunek – Zootechnika, promotor: dr inż. Adam Lepczyński, "Identyfikacja wybranych białek mięśnia pośladkowego wielkiego (musculus gluteus maximus) świni", 2016.

- Studia doktoranckie na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Praca doktorska wykonywana w Zakładzie Zoologii i Pszczelnictwa pod opieką prof. dr hab. n. biol. Katarzyny Kavetskiej.

 

Wykaz publikacji:

1.  Liber J., Roszko S., Cierniak M. (2015) Analiza ekspresji apolipoproteiny A4 w nerkach prosiąt rosnących z dodatkiem probiotyków i inuliny, I ogólnopolska sesja studenckich kół naukowych (VII uczelniana), Szczecin

2.  Liber J., Hiszpańska N., Dymer A., Procak K., Roszko S., Cierniak M. (2015) Wstępne badania nad identyfikacją i analizą ekspresji akwaporyny 2(AQP2) w moczu koni (equus cabalus), XII międzynarodowe seminarium studenckich kół naukowych Środowisko – Zwierzę – Produkt II ogólnokrajowa konferencja doktorantów, Lublin

3. K.M. Kavetska, K. Królaczyk, M. Cierniak, D. Zaborski (2017) Dilofilarioza sercowa u psów w Polsce, Pielęgnacja i żywienie psów, II Warsztaty Kynologiczne, Szczecin

4. K. Królaczyk, K.M. Kavetska, M. Cierniak, D. Zaborski (2017) Kleszcz - śmiertelne niebezpieczeństwo, Pielęgnacja i żywienie psów, II Warsztaty Kynologiczne, Szczecin

5. M. Cierniak, K.M. Kavetska, K. Królaczyk, D. Zaborski (2017) Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, Pielęgnacja i żywienie psów, II Warsztaty Kynologiczne, Szczecin

6. M. Cierniak, K.M. Kavetska, K. Królaczyk, D. Zaborski (2017)Wpływ tryptofanu na samopoczucie i zachowanie psów, Pielęgnacja i żywienie psów, II Warsztaty Kynologiczne, Szczecin

7. M. Cierniak, K.M. Kavetska, K. Królaczyk, D. Zaborski, J. Szkutnik (2017) Charakterystyka morfometryczna bulterierów występujących w Polsce, Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie, Szczecin

 

Działalność organizacyjna:

- członek rady programowej kierunku "kynologia"

- członek komitetu organizacyjnego II warsztatów kynologicznych "Pielęgnacja i żywienie psów" 

 

 Kursy, które ukończyłam oraz seminaria w których brałam udział:

- II Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej (Etovet)

- Klasy komunikacji (Talking Dogs, Paulina Ziółkowska, Wojtek Radomiak)

- Konferencja " Pies terapeutyczny - od szczeniaka do seniora" (Stowarzyszenie DOGonić radość)

- Kurs "Ewaluator psów agresywnych" (Jim Crosby)

- Kurs "Treser psów” (Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy)

- Kurs "Zoopsycholog" (Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy)

- Kurs „Dietetyka psów i kotów” (dr n. wet. Jarosław Sobolewski)

- Kurs „Wpływ żywienia na behawior psów” (dr n. wet. Jarosław Sobolewski)

- Seminarium "Etologia i ekologia behawioralna psa domowego" (prof. Raymond Coppinger)

- Seminarium "Psy agresywne, psy niebezpieczne" (Jim Crosby)

- Seminarium "Trening naśladownictwa dla psów wg. protokołu Do as I Do" (dr Claudia Fugazza)

- Seminarium „Agresja oczami psa i nowa perspektywa w szkoleniu” (Gentle Team, Alexa Capra)

- Seminarium „Emocjonalność psów i kotów, problemy behawioralne i terapia – aspekty praktyczne w praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt” (dr Robert Falconen-Talyor)

- Seminarium „Jak rozmawiać z psem?” (Talking Dogs, Paulina Ziółkowska)

- Seminarium „Zimowe Obedience” (Magdalena Łęczycka)

- Warsztaty "Agresja u psów" z Talking Dogs (Wojtek Radomiak)

- Warsztaty „Tropienie użytkowe” (BavariaTeam, Małgorzata Woźniak)