Dr inż. Marek Ligocki

St. specjalista n.t.

Zakład Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych

Tel.: 91-449-6821

E-mail: marek.ligocki@zut.edu.pl