Informacje bieżące

Międzynarodowa konferencja naukowa – „Nauka z Praktyką za Rękę" organizowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy. 11.01.2018 07:59

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy – prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt – dr inż. Anny Zmudzińskiej-Pietrzak oraz Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej –„Nauka z Praktyką za Rękę".

 

Konferencja odbędzie się w dniach 17–19 kwietnia 2018 roku.  Jest to pierwsza edycja konferencji „Nauka z Praktyką za Rękę" organizowana przez WHiBZ oraz Stowarzyszenie SAS WHiBZ. Jest ona skierowana do osób pracujących w jednostkach naukowych, osób pracujących w praktyce oraz doktorantów i studentów udzielających się w studenckich kołach naukowych w zakresie nauk zootechnicznych i weterynaryjnych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: sas.whibz@utp.edu.pl

 

Telefon kontaktowy:

dr inż. Anna Zmudzińska-Pietrzak: 791-857-303 

dr Aleksandra Roślewska: 507-196-584

52 374 98 05 lub 52 374 97 04

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny